Kolejka do NFZ

Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne

http://kolejki.nfz.gov.pl/