O Nas

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRUM STOMATOLOGII STOMAX

Numer KRS 0000134751
Numer REGON 891442038
Nazwa firmy: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii Stomax Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Ulica SZMIDTA
Nr domu 15
Nr lokalu
Kod pocztowy 58-300
Miasto Wałbrzych
Gmina Wałbrzych
Powiat Wałbrzyski
Województwo Dolnośląskie
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców 2002-10-10
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Sposób reprezentacji DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

DANE KONTAKTOWE:

Telefon: 074 842 41 56
Fax: 074 842 94 28
E-mail stomax@op.pl
WWW www.stomax.com.pl

REPREZENTANCI:

Prezes zarządu: Grażyna Wywrot

Członek zarządu: Rafał Estreicher

Prokurent : Marek Amrogowicz